Isus, știu mă iubește

Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:17-19

 

Nu există nicio îndoială că acest imn a îndreptat inimile copiilor spre Isus Cristos mai mult decât oricare altul. A fost scris sub formă de Continuă lectura „Isus, știu mă iubește”

M-am hotătât să-L urmez pe Isus

„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să Mă urmeze.” Luca 9:23

 

M-am hotărât să-L urmez pe Isus se numără printre cele mai cunoscute imnuri creștine, fiind cântat în special la serviciile de evanghelizare sau de botez. Versurile au fost inspirate de o întâmplare din Continuă lectura „M-am hotătât să-L urmez pe Isus”

Aleluia!

„După aceea, am auzit în cer un glas puternic de gloată multă, care zicea: Aleluia! Ale Domnului, Dumnezeului nostru, sunt mântuirea, slava, cinstea și puterea!” Apocalipsa 19:1

Pentru că am intrat în săptămâna în care sărbătorim înălțarea Domnului Isus la ceruri, vă propun să ne oprim la una din cele mai apreciate și ascultate lucrări, care are ca temă înalțarea și glorificarea Creatorului: corul Aleluia din oratoriul Messiah, scris de Georg Friedrich Händel.

În general, când vorbim de “oratoriu”, ne gândim la o Continuă lectura „Aleluia!”

Sunt un pribeag fără de țară

„Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul.” 1 Petru 2:11

 

Marshal W. Taylor susține, în lucrarea sa, Revival Hymms and Plantation Melodies, că imnul provine din grupurile de sclavi afro-americani, care munceau în Continuă lectura „Sunt un pribeag fără de țară”

Când am pacea Domnului

Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace  a neprihănirii.”  Evrei 12:11

Horatio Gates Spafford și soția sa, Anna Tuben Larssen, au avut o viață foarte zbuciumată și plină de durere. După ce în anul 1870 le-a decedat singurul fiu în urma unei febre puternice, în anul următor un incendiu a distrus orașul  Continuă lectura „Când am pacea Domnului”